GJ 2015/86, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-05-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3444, 21-008160-13 (met annotatie van prof. mr. T.M. Schalken)

Inhoudsindicatie

Hulp bij zelfdoding, Feit niet strafbaar, Geen rechtsvervolging

Samenvatting

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij zijn 99-jarige moeder heeft geholpen bij het plegen van zelfdoding. Het hof is van oordeel dat verdachte op voldoende objectieve gronden de overtuiging heeft gekregen dat zijn moeder al langere tijd de wens koesterde haar leven te beëindigen en dat zij daar vrijwillig voor koos. Op grond van de verklaringen van verdachte, een consulent van de NVVE en de huisarts staat naar het oordeel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht