GJ 2015/88, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4413, 21-001073-14 (met annotatie van prof. mr. T.M. Schalken)

Inhoudsindicatie

Neuroloog, In hulpeloze toestand brengen, Mishandeling, Goed hulpverlenerschap, Gevaar hulpbehoevende, Concreet gevaar, Opzet letsel, Bewijs, Vrijspraak

Samenvatting

Aan verdachte, neuroloog, is tenlastegelegd dat hij opzettelijk patiënten in een hulpeloze toestand heeft gebracht of gelaten, heeft mishandeld en in strijd heeft gehandeld met goed hulpverlenerschap. Centraal staat de betekenis van “het in een hulpeloze toestand brengen of laten”. Van hulpbehoevendheid is sprake wanneer gevaar bestaat voor het leven of de gezondheid, terwijl de hulpbehoevende zichzelf niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht