GJ 2016/109, Rechtbank Rotterdam 22-06-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4667, ROT 15/7329

Inhoudsindicatie

Klacht IGZ, Vernietiging verstrekte informatie, Bezwaar bewaren informatie, Bescherming persoonsgegevens, Informatieplicht, Strijd Wbp

Samenvatting

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), verweerder, heeft het verzoek van eiseres afgewezen om de verstrekte informatie over een ingediende klacht, na het niet in behandeling nemen daarvan, te verwijderen uit de registratiesystemen van het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Verweerder stelt, op grond van art. 21 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp

Verder lezen
Terug naar overzicht