GJ 2016/145, Gerechtshof Amsterdam 04-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2716, 200.190.966/01 OK (met annotatie van mr. drs. K.D. Meersma)

Inhoudsindicatie

Ondernemingskamer, Enquêtezaak, Ontvankelijkheid IGZ bij enquêteverzoek, Bemiddeling en mediation, Verstoorde verhoudingen raad van toezicht en ondernemingsraad en cliëntenraad, Onwerkbare situatie raad van toezicht en bestuurder, Gelasten enquête, Onmiddellijke voorzieningen

Samenvatting

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer zijn de verhoudingen tussen de raad van toezicht enerzijds en de ondernemingsraad en de cliëntenraad anderzijds ernstig verstoord en is er een onwerkbare situatie ontstaan tussen de raad van toezicht en de bestuurder. Pogingen om via bemiddeling en mediation te komen tot herstel van een vruchtbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht