GJ 2016/27, Regionaal Tuchtcollege Den Haag 03-11-2015, ECLI:NL:TGZRSGR:2015:138, 2015-124

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Meten bloedsuikerwaarden, Risico van gezondheidsschade, Verduistering, Professionele grenzen, Klacht gegrond, Doorhaling

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerder het vele malen niet controleren en onjuist noteren van de bloedsuikerwaarden van één cliënte, alsmede het als financieel beheerder voor meerdere cliënten gedurende meerdere jaren onrechtmatig boeken van uitgaven. Verweerder erkent de klachten, maar stelt dat hij een lager bedrag heeft verduisterd. Dit acht het College niet van belang, omdat verweerder met het zich toe-eigenen van gelden van kwetsbare cliënten al vér…

Verder lezen
Terug naar overzicht