GJ 2016/29, Regionaal Tuchtcollege Den Haag 12-01-2016, ECLI:NL:TGZRSGR:2016:4, 2014-203

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Verlengde-armconstructie, Casemanagers, Beroepsgeheim, Klacht ongegrond

Samenvatting

Het College acht het, gezien de grote onvrede bij klagers over wijze van werken van casemanagers aannemelijk dat verweerster, bedrijfsarts, is tekortgeschoten in haar rol als stafarts bij adviseren van management bij inrichten van delegeren van taken van bedrijfsartsen aan casemanagers conform leidraad NVAB inzake verlengde-armconstructie en tevens in communicatie van klagers over incidenten waarmee zij bekend werd. Echter, geen verwijt in tuchtrechtelijke zin. Onvoldoende is komen vast te staan…

Verder lezen
Terug naar overzicht