GJ 2016/4, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 03-12-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:338, C2015.014

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Overleden patiënte, Afgeleid klachtrecht, Klacht niet-ontvankelijk

Samenvatting

Klagers, dochter en zoon, hebben een tuchtklacht ingediend tegen een verpleegkundige. De tuchtklacht heeft betrekking op de behandeling van hun moeder. Klagers verwijten de verpleegkundige dat zij verantwoordelijk is voor de slechte zorg die hun moeder tijdens haar verblijf in een woonzorgcentrum is gegeven waardoor zij uiteindelijk is komen te overlijden. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege overweegt dat er zodanige aanwijzingen zijn dat er gerede twijfel bestaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht