GJ 2016/65, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 15-03-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:127, C2015.326

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Seksueel misbruik, Geheimhoudingsplicht, Doorbreking, Toestemming beroepsgeheim, Proportionaliteitsbeginsel, Subsidiariteitsbeginsel, Bijzondere omstandigheden, Zorgplicht, Eenzijdigheid informatie, Ontvankelijkheid, Verjaring, Feitelijke weergave, Waardeoordeel, Waarschuwing

Samenvatting

De kleindochter van klager is door haar moeder, patiënte van appellante, aangemeld bij Bureau Jeugdzorg vanwege het vermoeden van seksueel misbruik door klager. Klager verwijt appellante, verpleegkundige, dat ze haar beroepsgeheim heeft doorbroken. Het RTC Eindhoven heeft de klacht deels gegrond verklaard op grond van schending van de geheimhoudingsplicht, …

Verder lezen
Terug naar overzicht