GJ 2016/66, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-04-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:152, C2014.381

Inhoudsindicatie

Medische dienst Penitentiaire Inrichting, Niet-ontvankelijkverklaring, Naam arts, Nader onderzoek, Terugverwijzing

Samenvatting

Appellant heeft bij het Regionaal Tuchtcollege te Groningen tegen de medische dienst van de Penitentiaire Inrichting B. een klacht ingediend. Het College heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht omdat hij niet de naam heeft genoemd van degene(n) over wie hij klaagt (art. 4 lid 1 onder c Tuchtrechtbesluit BIG). In beroep heeft appellant aangevoerd dat de penitentiaire inrichting weigerde de volledige namen te…

Verder lezen
Terug naar overzicht