GJ 2016/71, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 01-04-2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:34, 061/2015

Inhoudsindicatie

Huisarts, Voorschrijven van medicatie, Afgifte niet-originele middel, Voorkeursmiddel, Medische noodzaak, Conflict tussen huisarts en patiënt, Declareren consult, Klachtafhandeling, Klacht (deels) gegrond

Samenvatting

De door klager ingediende klachten zien enerzijds op het voorschrijven van niet-originele medicatie aan de zoon van klager en anderzijds op (de wijze van afhandeling van) een tussen klager en de huisarts ontstaan conflict. De klachtonderdelen die zien op het voorschrijven van de niet-originele medicatie zijn ongegrond. Voor wat…

Verder lezen
Terug naar overzicht