GJ 2017/102, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 06-06-2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:163, C2016.347

Inhoudsindicatie

Huisarts, Palliatieve zorg, Richtlijnen palliatieve zorg, Medicatie, Onvoldoende bezoek aan patiënte, Regiefunctie

Samenvatting

Het CTG is – anders dan het RTG – van oordeel dat de arts ernstig tekort is geschoten in het verlenen van palliatieve zorg aan patiënte. Met betrekking tot de behandeling c.q. het voorschrijven van Prednisolon-kuren en Fentanyl-pleisters heeft verweerder medisch inhoudelijk niet juist gehandeld conform de vigerende Richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’. Ook wordt hem verweten het ingezette beleid niet systematisch…

Verder lezen
Terug naar overzicht