GJ 2017/102, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 06-06-2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:163, C2016.347

Inhoudsindicatie

Huisarts, Palliatieve zorg, Richtlijnen palliatieve zorg, Medicatie, Onvoldoende bezoek aan patiënte, Regiefunctie

Samenvatting

Het CTG is – anders dan het RTG – van oordeel dat de arts ernstig tekort is geschoten in het verlenen van palliatieve zorg aan patiënte. Met betrekking tot de behandeling c.q. het voorschrijven van Prednisolon-kuren en Fentanyl-pleisters heeft verweerder medisch inhoudelijk niet juist gehandeld conform de vigerende Richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’. Ook wordt hem verweten het ingezette beleid niet systematisch…

Terug naar overzicht