GJ 2017/105, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 14-07-2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:83, 2016/314F

Inhoudsindicatie

Fysiotherapeut, Omgaan met medische gegevens, Verstrekken informatie aan advocaat, Verstrekken van informatie over derden, Privacy, Toestemmingsvereiste

Samenvatting

De klacht houdt in dat verweerster haar geheimhoudingsverplichting jegens de minderjarige kinderen van klager (vader van de kinderen), en tevens de privacy van klager, zijn vader en drie kinderen heeft geschonden. Het RTG is gebleken dat verweerster zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van haar handelwijze door op het eerste verzoek vragen van de advocaat van de moeder te beantwoorden en – op eigen initiatief – …

Verder lezen
Terug naar overzicht