GJ 2017/107, Regionaal Tuchtcollege Den Haag 27-06-2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:102, 2016-298

Inhoudsindicatie

Arts arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde, Verzuimbegeleiding, Schending privacy, Verstrekken medische gegevens, Toestemming, Ten onrechte geuite meningen, Gedeeltelijk gegrond, Berisping

Samenvatting

Verweerder heeft klaagster begeleid in verband met frequent verzuim. Klaagster verwijt verweerder onder meer dat hij herhaaldelijk klaagsters privacy heeft geschonden door medische gegevens te verstrekken aan de werkgever. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat de bedrijfsarts privacygevoelige (medische) informatie alleen kan delen met de werkgever als er expliciet toestemming is en zelfs dan moet worden bezien met welk doel…

Verder lezen
Terug naar overzicht