GJ 2017/114, Kantonrechter Rechtbank Den Haag zp Leiden 05-07-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7492, 5449129\CV EXPL 16-5729

Inhoudsindicatie

Zorgverzekering, Verjaringstermijn declaratie

Samenvatting

De moeder van de eiser heeft bij Zilveren Kruis een zorgverzekeringsovereenkomst voor een basis- en aanvullende verzekering gesloten. De moeder is verzekeringnemer, eiser is medeverzekerde. Eiser heeft in 2012 een medische behandeling ondergaan en de moeder heeft de declaratie hiervan in 2015 ingediend bij de zorgverzekeraar. Eiser vordert de zorgverzekeraar tot betaling van de factuur. Volgens de zorgverzekeraar is de factuur verjaard. Volgens de rechter is niet de norm van art. 7:941 BW (melden zodra…

Verder lezen
Terug naar overzicht