GJ 2017/23, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 08-11-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:328, C2016.016 (met annotatie van prof. mr. T.M. Schalken)

Inhoudsindicatie

Psychiater, Psychotherapeut, Fraude, Gedragsregels voor artsen, Beroepscode voor psychiaters, Herziene Profielschets Psychiater, Dossiervorming, Informatie-uitwisseling, Diagnosestelling, Bedrijfsuitoefening, Pgb-fraude

Samenvatting

IGZ verwijt A., kort gezegd, in zeven patiëntendossiers niet te hebben gehandeld overeenkomstig de professionele standaard en de voor hem geldende beroeps- en gedragscodes. Anders dan het RTG oordeelt het CTG dat niet is komen vast te staan dat de diagnoses onjuist waren, aangezien de door deskundigen gestelde diagnoses zijn gesteld zonder…

Verder lezen
Terug naar overzicht