GJ 2017/4, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 23-06-2016, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:60, 2014/346

Inhoudsindicatie

Specialist ouderengeneeskunde, Medicatiefout bij overdracht patiënt, Nalatigheid in de zorg aan patiënt, Communicatie

Samenvatting

Patiënt, vader van klager, is na behandeld te zijn geweest in het G. te B, opgenomen in H, locatie I, alwaar verweerster, arts-specialist ouderengeneeskunde, de in het G gegeven dosering medicatie onjuist heeft geïnterpreteerd. Als gevolg hiervan kreeg patiënt dagelijks een te hoge dosis methadon toegediend. Het klachtonderdeel betrekking hebbende op deze medicatiefout is gegrond. Het College oordeelt dat de zeer…

Verder lezen
Terug naar overzicht