GJ 2017/46, Regionaal Tuchtcollege Den Haag 07-02-2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:25, 2016-147

Inhoudsindicatie

Arts, Suïcidaal gedrag, Honoreren hulpverzoeken, Contact leggen, Overleg plegen, Stellen indicatie en diagnose, Eigen verantwoordelijkheid arts, Aantal patiënten, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerster dat zij patiënte niet de zorg heeft verleend die patiënte nodig had, en meer specifiek, dat zij de hulpverzoeken van patiënte en gemachtigde, niet heeft gehonoreerd en dat zij heeft nagelaten om klaagster terug te bellen. De klacht is gegrond. Verweerster is herhaaldelijk en langdurig tekortgeschoten in de zorg die zij had dienen te geven…

Verder lezen
Terug naar overzicht