GJ 2017/52, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:418, S 15/03999 (met annotatie van prof. mr. T.M. Schalken)

Inhoudsindicatie

OM-cassatie, Hulp bij zelfdoding door niet-arts, Noodtoestand, Zorgvuldigheidseisen, Vernietiging

Samenvatting

Het Hof heeft ten laste van de verdachte – kort gezegd – bewezen verklaard dat hij in 2008 opzettelijk zijn (stief)moeder behulpzaam is geweest bij het plegen van zelfdoding, maar de verdachte was wegens diens beroep op noodtoestand ontslagen van alle rechtsvervolging. Het middel in cassatie klaagt dat het oordeel van het Hof dat het beroep van de verdachte op overmacht in de zin van noodtoestand slaagt…

Verder lezen
Terug naar overzicht