GJ 2017/8, Regionaal Tuchtcollege Groningen 29-11-2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:47, G2016/87

Inhoudsindicatie

Huisarts, Anamnese, Triage, Onvoldoende onderzoek, Doorverwijzen, Laakbaar handelen, Onervarenheid, Intercollegiaal overleg, Berisping

Samenvatting

Klaagsters broer is door verweerder, waarnemend huisarts, gezien met diverse lichamelijke klachten. Een aantal dagen later is hij overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Het College is van mening dat verweerder onvoldoende onderzoek heeft gedaan en concludeert dat hij de mogelijke aanwezigheid van een acuut coronair syndroom op basis van zijn bevindingen niet kon uitsluiten en dus was gehouden patiënt te verwijzen. Door dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht