GJ 2017/88, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 06-02-2017, ECLI:NL:TGZREIN:2017:22, 1676 (met annotatie van prof. mr. J.C.J. Dute)

Inhoudsindicatie

Arts, Gerechtelijke deskundige, Onnodig grievend en lasterlijk, Laakbaar handelen, Berisping

Samenvatting

Klaagster verwijt de arts, werkzaam als gerechtelijk deskundige, dat hij zich onnodig grievend en lasterlijk over klaagster (eveneens gerechtelijk deskundige) heeft uitgelaten en getracht heeft haar in ernstig diskrediet te brengen. Volgens het Regionaal Tuchtcollege is sprake van laakbaar handelen. De arts heeft op een oneigenlijke manier invloed willen uitoefenen op het strafproces. De uitlatingen zijn krenkend, onzakelijk en bewust op de persoon gericht. Ook de…

Verder lezen
Terug naar overzicht