GJ 2017/89, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 21-04-2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2017:79, 278/2016

Inhoudsindicatie

Huisarts, Dossiervoering, Gerechtelijke procedure, Zorgvuldige beroepsuitoefening, Beroepsgeheim, Verstrekken dossier, Schonen dossier, Persoonlijke aantekeningen, Waarschuwing

Samenvatting

Klager en de moeder hebben beiden het ouderlijk gezag over hun dochter en procederen over het ouderlijk gezag en omgangsregeling. De moeder heeft in deze procedure medische informatie van klager kunnen overleggen uit het dossier van de huisarts, verweerster. Klager verwijt verweerster dat zij zich niet heeft gehouden aan de regels van een zorgvuldige beroepsuitoefening en dat zij het beroepsgeheim heeft geschonden. Het College…

Verder lezen
Terug naar overzicht