Glijclausule is ook geen vangnet voor het schenkingsrecht


Notafax 2001, nr 176 gaat over een vader die zijn zoon middellijk bevoordeelt doordat de holding-BV van vader een beleggings-BV verkoopt aan de holding-BV van de zoon tegen een onzakelijk lage prijs.

De inspecteur constateerde een bewuste onttrekking van vermogen aan de holding-BV van vader ten gunste van (de holding-BV van) de zoon en corrigeerde het IB-inkomen van vader met een verkapte winstuitdeling van ƒ 5.089.000.

De eerste meervoudige kamer van Hof Den…

Verder lezen