Goed ondernemersklimaat is een ruimtelijk belang in de zin van de Wabo


In deze zaak heeft de rechtbank het beroep van twee partijen op grond van artikel 8:69a Awb niet-ontvankelijk verklaard. De Afdeling oordeelt echter dat de partijen wel belang hebben bij het beroep. Het belang in kwestie is een goed ondernemersklimaat dat door de Afdeling als een ruimtelijk belang in de zin van de Wabo wordt gekwalificeerd.

Gang van zaken

Gemeente Zwolle heeft aan Businesspark Zwolle B.V. omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van vrijetijdscentrum "Bowlen & Zo". Wok Stadion exploiteert een wokrestaurant in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht