'Goeddoelinstelling' moet primair algemeen nut beogen (2006.21.3276)


De Hoge Raad heeft recentelijk uitgemaakt dat een betaald voetbalvereniging niet kan worden beschouwd als een algemeen nut beogende instelling in de zin van art. 24, lid 4 SW. De werkzaamheden van een algemeen nut beogende instelling moet ongeveer in gelijke mate het algemene als het particuliere belang dienen. Primair moet echter voorop staan dat de instelling het algemeen nut beoogt. Daarvan is pas sprake als de werkzaamheden er rechtstreeks op gericht zijn enig algemeen belang te dienen. Het is dus niet voldoende indien slechts indirect het algemeen belang…

Verder lezen