Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht: een introductie

Middels het aansprakelijkheidsrecht kan een bedrijf of persoon aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij veroorzaakt heeft. Risico’s kunnen worden ondervangen door het afsluiten van een verzekering. Na een schadeveroorzakende gebeurtenis kan de schade dan vergoed worden door de verzekeraar. Daarom liggen aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht als rechtsgebied dichtbij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het aanrijden van een fietser met de auto, is er kwestie van aansprakelijkheid? Wie moet dan betalen?

Vormen van het aansprakelijkheidsrecht

Sdu geeft een jurisprudentietijdschrift uit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht: de Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA). Daarin komen de volgende vormen van aansprakelijkheid aan bod:

 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Regres
 • Risicoaansprakelijkheid
 • Verkeer
 • Verzekeringen
 • Letselschade
 • Schadevergoeding en verjaring

De praktijktitel van Sdu Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk (TAV) gaat met name in op aansprakelijkheid, verzekering en schade (geen letselschade).

Thema’s in het aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid kan voort komen uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld:

 • Uit onrechtmatige daad. Er zijn veel handelingen die als onrechtmatige daad kunnen worden gezien. In de wet is vastgelegd aan welke voorwaarden iets moet voldoen om een onrechtmatige daad te zijn. Het is niet alleen als iemand bijvoorbeeld tegen een auto aan fietst maar het kan ook zijn wanneer iemand nalaat om voorzorgsmaatregelen te nemen.
 • Wanprestatie: wanneer een contractuele verbintenis niet wordt nagekomen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van aansprakelijkheidsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Aansprakelijkheidsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(- Artikelen)

Uit het archief

Meer artikelen laden