Auteursrecht

Auteursrecht: een introductie

Het auteursrecht (in het Engels ‘copyright’) is vastgelegd in de Auteurswet en biedt auteursrechtelijke bescherming van een creatie. Zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Auteurswet: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Het auteursrecht hoeft niet aangevraagd of geregistreerd te worden, wanneer iets wordt gecreëerd dan behoort het auteursrecht op dat werk automatisch toe aan de maker. Hij of zij kan dit auteursrecht weggeven, doorverkopen of overdragen.

Het copyright symbool (©)

Het copyright symbool werd origineel gebruikt in de Verenigde Staten om het auteursrecht te claimen. Tegenwoordig is het niet meer nodig omdat – zoals eerder vermeld – het auteursrecht automatisch op een gecreëerd werk berust. Desondanks wordt het vaak nog vermeld om duidelijk te maken bij wie het auteursrecht berust en dat diegene daar belang aan hecht.

Auteursrecht als onderdeel van intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht is onderdeel van een groter rechtsgebied, namelijk het intellectueel eigendomsrecht. Hiertoe behoren ook de volgende sub rechtsgebieden:

 • naburige rechten
 • merkenrecht
 • octrooirecht
 • topografierecht
 • modellenrecht
 • databankenrecht
 • kwekersrecht
 • handelsnaamrecht

Wat biedt Sdu u op het gebied van auteursrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van auteursrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Auteursrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(45 artikelen)

Uit het archief