Erfpacht en vruchtgebruik

Erfpacht is een overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (de verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. Erfpacht is een zakelijk recht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft of de pacht opzegt. De positie van de erfpachter is in veel opzichten te vergelijken met die van eigenaar. Zo mag hij de gepachte grond voorzien van opstallen en hij mag het erfpachtrecht ook verkopen. Aan de eigenaar (ook wel ‘bloot eigenaar’ genoemd) betaalt de pachter jaarlijks een vergoeding (de zogeheten canon), ofschoon deze vaak ook wordt afgekocht. Het recht van erfpacht is geregeld in Boek 5 van het Burgerlijke Wetboek (BW).

Vruchtgebruik als zakelijk recht

Ook vruchtgebruik is een zakelijk recht. Het is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft, wordt de vruchtgebruiker genoemd. De eigenaar van een met het recht van vruchtgebruik belaste zaak wordt ‘bloot eigenaar’ genoemd. Enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, vervalt het vruchtgebruik bij overlijden van de vruchtgebruiker.

Het recht van vruchtgebruik wordt vaak bij testament geregeld. Over het algemeen gaat het dan om de bepaling dat de langstlevende echtgenoot het recht van vruchtgebruik krijgt over (een deel van) de nalatenschap, terwijl de kinderen (bloot-)eigenaar worden. In het testament kunnen dan ook de bevoegdheden van de vruchtgebruiker worden gespecificeerd, bijvoorbeeld het recht om de goederen op te maken (te verteren) of te verkopen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van erfpacht en/of vruchtgebruik?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van erfpacht en/of vruchtgebruik. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Erfpacht en vruchtgebruik in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(6.873 artikelen)

Uit het archief