Goederenrecht

Goederenrecht: een introductie

Het goederenrecht maakt samen met het verbintenissenrecht deel uit van het vermogensrecht,  dat op haar beurt weer deel uitmaakt van het privaatrecht. Goederenrecht gaat over het eigendom en zeggenschap over goederen. Het is een deel van het vermogensrecht waarin goederen centraal staan en dat houdt in alle bestanddelen van iemands vermogen, zowel zaken (materiële objecten, roerend of onroerend) als vermogensrechten die in geld zijn uit te drukken.

Kenmerkend voor het goederenrecht is dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van de zeggenschap geven over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden. Beperktere zeggenschap over een goed geven het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, van pand en van hypotheek en het appartementsrecht.

Goederenrechtspraktijk

Goederenrecht is samen met het verbintenissenrecht een van de onderdelen van het vermogensrecht. Met name Boek 3 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van belang voor het goederenrecht. Boek 3 BW betreft het algemeen vermogensrecht en Boek 5 BW behandelt de zakelijke rechten.

De volgende thema’s worden in deze boeken van het BW behandeld: rechtshandelingen, volmacht, verkrijging en verlies van goederen, bezit en houderschap, gemeenschap, rechten van pand en hypotheek, verhaalsrecht op goederen, rechtsvorderingen, eigendom in het algemeen, roerende en onroerende zaken, eigenaars en naburige erven, mandeligheid en appartementsrechten. Eveneens komen aan bod genotsrechten zoals erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal en vruchtgebruik.

Wat biedt Sdu u op het gebied van goederenrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van goederenrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Goederenrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(2.527 artikelen)

Uit het archief