Octrooirecht

Het octrooirecht beschermt een nieuwe uitvinding of idee. Het recht wordt exclusief toegekend aan de uitvinder of aanvrager van een octrooi en het geeft bevoegdheid om anderen te verbieden een uitvinding na te maken, (commercieel) te gebruiken of op een andere manier te exploiteren.

Octrooi of patent?

‘Patent’ is een synoniem voor ‘octrooi’ en betekent dus precies hetzelfde: het alleenrecht dat verkregen kan worden voor een nieuwe uitvinding of idee. Het woord octrooi heeft een Franse oorsprong en wordt gebezigd in de Nederlandse Rijksoctrooiwet. Patent heeft een Engelse oorsprong en wordt in de volksmond het meest gebruikt.

Beperkingen van een octrooi

Het doel van octrooiverlening is een uitvinding, ondanks openbaarmaking, toch te beschermen. Het heeft alleen wel een beperking en dat is de beperkte geldigheid. Een octrooi is geldig voor een bepaalde tijd, waarin de uitvinder het exclusieve recht bezit op het uitbaten van zijn uitvinding. Daarnaast geldt een octrooi ook maar in één land, tenzij het in meerdere landen is aangevraagd. In Europa heeft een groep landen het Europees Octrooibureau (EOB) opgericht als centrale octrooiverleningsinstantie.

Rijksoctrooiwet 1995

In Nederland geldt de Rijksoctrooiwet 1995, hierin staat de wet- en regelgeving betreffende het octrooirecht beschreven. Deze wet vervangt de Rijksoctrooiwet 1910.

Wat biedt Sdu u op het gebied van octrooirecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van octrooirecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Octrooirecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(461 artikelen)

Uit het archief