Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht: een introductie

Het verzekeringsrecht omvat de wet- en regelgeving met betrekking tot de onderlinge betrekkingen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Aansprakelijkheid en letselschade zijn aangrenzende rechtsgebieden. Het verzekeringsrecht en het aangrenzende aansprakelijkheidsrecht zijn theoretisch en juridisch minder uitgekristalliseerd dan het meer praktische rechtsgebied letselschade. Wanneer er een gebeurtenis optreedt, worden de volgende vragen gesteld: (1) is er dekking? (verzekeringsrecht), (2) is er aansprakelijkheid? (aansprakelijkheidsrecht) en indien ‘ja’ (3) wat is de schade? ((letsel)schaderecht). Voorbeelden van geschillen op het gebied van verzekeringsrecht gaan bijvoorbeeld over de dekking van een verzekering of de aansprakelijkheid van een verzekeringstussenpersoon.

Thema’s binnen het verzekeringsrecht

De wet- en regelgeving is onder andere vastgelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorheen was het verzekeringsrecht geregeld in het Wetboek van Koophandel. Thema’s die vaak voorkomen zijn de volgende:

  • Meldingsplicht van de verzekerde voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
  • Verjaring. Verjaring betekent dat door verloop van de tijd een bepaalde vordering niet langer in rechte afdwingbaar is.
  • Verschillende soorten verzekering: schade- of sommenverzekering, lijfrente, levensverzekering.
  • Europese regelgeving. Hoe wordt toezicht gehouden op verzekeringsbedrijven en wat is de stand van zaken binnen het internationale privaatrecht?

Wat biedt Sdu u op het gebied van verzekeringsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van verzekeringsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Verzekeringsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(91 artikelen)

Uit het archief