Golfclub heeft geen winstoogmerk (2002.46.3261)


Golfclub X is eigenaresse van een terrein waarop zich een golfcomplex en een clubhuis bevindt. De leden van X zijn jaarlijkse contributies alsmede entreegelden verschuldigd. Voorts ontvangt X dagcontributies van niet-leden voor het gebruik van haar complex. Sinds 1990 heeft X ieder jaar een exploitatieoverschot behaald. In geschil is of de prestatie van X jegens de niet-leden vrijgesteld van omzetbelasting is krachtens art. 11.1.f Wet OB. Dat is het geval als X geen winst beoogt.

Voor de vraag of X…

Verder lezen