Goodwill aannemelijk gemaakt door het houden van een enquête (2003.20.3421)


X is chiropractor. Per 1 januari 1997 wil X zijn onderneming geruisloos inbrengen in een BV. X heeft bij 110 chiropraktijken in Nederland een enquête ingesteld over de hoogte van de bedongen goodwill bij bedrijfsoverdrachten. Hierop zijn 38 reacties ontvangen.

In geschil is op welk bedrag de verkrijgingsprijs van de aandelen die X bij de oprichting van de BV heeft verkregen kan worden gesteld. Op welk bedrag kan de waarde van de goodwill worden gesteld?

Het Hof vindt dat X met de door hem overgelegde gegevens aannemelijk maakt dat…

Verder lezen