Goodwill bij inbreng advocatenpraktijk in een BV (1999.44.3423)


In een arrest van 8 oktober 1997, FBN 1997, nr 96 heeft de Hoge Raad voor de bepaling van de goodwill bij inbreng van een onderneming in een BV het zogenoemde ‘afroomprincipe’ aanvaard. Dit principe komt erop neer dat de directeur/enig aandeelhouder in strikt zakelijke verhoudingen de winst van de BV nagenoeg geheel ten behoeve van zichzelf zou afromen. De omstandigheid dat hij dit niet doet is slechts terug te voeren op de omstandigheid dat hij enig aandeelhouder van de BV is, zodat hetgeen hij niet…

Verder lezen