Governancecode Zorg 2017


Per 1 januari 2017 is deze nieuwe Governancecode zorg van kracht. Sinds de laatste versie van de Governancecode Zorg uit 2010 is er veel veranderd binnen de gezondheidszorg en ontwikkelden zich kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en toezicht, professioneel handelen en governance. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben daarom besloten tot een geheel herziene code. Deze code stelt de goede governance centraal, die de randvoorwaarden moet bieden voor ‘goede zorg’ aan ‘…

Verder lezen
Terug naar overzicht