Gratis bewoning door ouder leidt niet tot een belaste schenking


V heeft in 1995 gratis het woongenot gehad van een woning die eigendom is van haar zoon Z. Voor het hof is in geschil of V hierover in dat jaar schenkingsrecht is verschuldigd.

Vast staat dat V en Z geen afspraken hebben gemaakt over de duur van de bewoning van de woning en dat V geen huur heeft betaald. Toen Z in 1993 naar het buitenland vertrok, was niet bekend hoe lang hij daar zou blijven. Het hof acht aannemelijk dat Z bij een eventuele beëindiging van zijn contract zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht