In grensstreek opererende bank en artikel 1:88 BW


M woont in Nederland. In 1999 sluit hij als enig bestuurder van X GmbH een lening af bij de Volksbank die in Duitsland is gevestigd. M is door zijn echtgenote, die 50% van de aandelen in X GmbH heeft, gevolmachtigd haar in de aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen. In januari 2000 stelt M zich in een overeenkomst met de bank borg voor al hetgeen de bank van X GmbH te vorderen heeft. Omdat X GmbH niet aan haar verplichtingen voldoet, spreekt de bank M aan uit hoofde van de…

Verder lezen