Grenzen van het Amsterdams verrekenbeding (1998.15.2634)


Het Amsterdams verrekenbeding is ongetwijfeld het meest besproken onderwerp van het huwelijksvermogensrecht van de laatste vier jaar. Sinds het moment waarop de Hoge Raad de knuppel in het hoenderhok van huwelijksvoorwaarden gooide (HR 7 april 1995, NJ 1996, 486 inzake Vossen-Swinkels; JBN 1995, nrs 51 en 52) zijn de grenzen van het Amsterdams verrekenbeding onduidelijk. De vele onduidelijkheden hebben het voor de praktijkbeoefenaren van het huwelijksvermogensrecht (advocaten, notarissen en rechters) niet makkelijk gemaakt. In de tussentijd zijn de contouren van de…

Verder lezen