Groen licht voor de voorwaardelijke obv !? (1998.18.2660)


Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 17 januari 1996, BNB 1996/112 en 5 november 1997, BNB 1998/8 is onder andere door Schols (zie ND 98.15.2629) geconcludeerd dat de voorwaardelijke obv rechtsgeldig is.

Dicou bekijkt of die conclusie in deze algemene bewoordingen juist is of dat slechts een bepaalde 'tenzij-clausule' door de Hoge Raad is gesanctioneerd. Met name stelt hij de vraag of de clausule die het in werking treden van de obv enkel…

Verder lezen