A-grond Bedrijfseconomische omstandigheden

Wanneer arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische redenen (bedrijfssluiting of overige bedrijfseconomische omstandigheden) komen te vervallen, mag werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer opzeggen (art. 7:669 lid 3 onder a BW). Herstructurering en financiële noodzaak zijn voorbeelden van de verschillende categorieën bedrijfseconomische redenen. Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft werkgever toestemming nodig van het UWV of een bij cao ingestelde ontslagcommissie. Voor de beoordeling van het ontslag hanteren zij een toetsingskader. De volgorde voor ontslag wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Werkgever kan daarvan afwijken. De herplaatsingsverplichting voor werkgever reikt ver. Het UWV verbindt aan de toestemming een wederindiensttredingsvoorwaarde. Bij collectief ontslag geldt een specifieke procedure. In uitzonderlijke gevallen is deeltijdontslag mogelijk.

Uitgelicht

Opzegverbod bij eindigen werkzaamheden, uitleg begrip onderneming (Werknemer/Stichting Botanische Tuin Kerkrade)
Nu het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt in geval van gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging, heeft het UWV onterecht de ontslagaanvraag hierop afgewezen. Werkgever maakte deel uit van een samenwerkingsverband met verschillende gemeenten, …

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ketenregeling

Collectief Ontslag

Afspiegelingsbeginsel

Opzegverboden

WOR Algemeen

Sociaal plan

Termijnen

WW

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Overeenkomst van opdracht

Ontslagcommissie

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Herplaatsingsmogelijkheden

Opzegtermijnen

Adviesrecht

Deeltijdontslag

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Opzegging door werkgever

Hoger beroep en cassatie

Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Criteria overgang van onderneming

Verder lezen
Terug naar overzicht