Grondpolitiek in discussie: een aanzet voor een nieuw programma (2000.04.2030)


Na de met de grondpolitiek samenhangende problematiek te hebben uiteengezet, geeft de auteur een aanzet voor een wetgevingsprogramma dat een oplossing van de problemen misschien dichterbij kan brengen.

Als kern van het probleem ziet de auteur het recht op zelfuitvoering van het desbetreffende deel van het bestemmingsplan door de grondeigenaar, in de ruime zin waarin het in de onteigenings- en WVG-jurisprudentie wordt opgevat. Het recht op zelfrealisatie zou via wetswijziging moeten worden beperkt op zodanige wijze dat niet het met grondeigendom verbonden recht wordt ontnomen doch wel een…

Verder lezen