Grondstoffen voor een succesvolle campagne


Afvalscheiding begint bij inwoners. Het is daarom van groot belang om je communicatie aan te passen op het gedrag van deze inwoners. Bij het ontwerpen van communicatie over afvalscheiding wordt dan ook steeds meer gebruik gemaakt van technieken uit de gedragsbeïnvloeding. Deze worden soms intuïtief en soms heel bewust toegepast om inwoners te stimuleren tot beter scheidinggedrag. Maar wat zijn de beste grondstoffen voor een goede campagne?

Voor het programma VANG-Huishoudelijk Afval analyseerde SHIFT, onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in gedragsverandering, campagnes over afvalscheiding in 27 gemeenten op beïnvloedingstechnieken. Hieruit is een gids samengesteld, waarin verschillende effectieve gedragstechnieken worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Bron: Gemeentereiniging en Afvalmanagement nr. 3, april 2017

Verder lezen
Terug naar overzicht