Groningen 1998: ‘Corporate Governance voor Juristen’ (1998.49.2942)


Verslag van het jaarlijkse ondernemingsrechtcongres, dit jaar met als thema Corporate Governance voor juristen. Als inleiders traden op: Van den Hoek, Van Schilfgaarde, Honée, Den Boogert, Wijmeersch, Winter en Timmerman.

Van den Hoek belicht de functie van de algemene vergadering bij Nederlandse beursvennootschappen. Deze algemene vergadering speelt een ondergeschikte rol bij tijdige, juiste en volledige informatieverwerving door kapitaalverschaffers wier voornaamste zorg veelal is de beslissing ‘to buy, sell or hold’. Institutionele beleggers maken aanspraak op rechtstreekse gesprekken met het bestuur van…

Verder lezen