Grove nalatigheid rekeninghouder door beveiligingscodes telefonisch door te geven aan derde


De rechtbank oordeelt dat Rabobank de geleden schade niet hoeft te vergoeden, nu eisers niet hebben gehandeld als een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende betaaldienstgebruiker. Dat zij op leeftijd zijn en niet gewend aan computers, doet daar niet aan af.

Voorgeschiedenis
Het echtpaar M en V heeft sinds 11 oktober 2010 bij de Rabobank een betaalrekening en twee spaarrekeningen. Op 22 augustus 2014 heeft M telefonisch de inlog- en signeercodes van deze rekeningen doorgegeven aan een vrouw die zich valselijk voordeed als Rabobank-medewerkster. Op diezelfde dag…

Verder lezen
Terug naar overzicht