H-grond overige omstandigheden

Ontslag wegens overige omstandigheden ex artikel 7:669 lid 3 onder h BW. De rechter controleert of de door werkgever aangevoerde omstandigheden niet vallen onder één van de andere ontslaggronden. Als een ontslag op één van de andere ontslaggronden onvoldoende onderbouwd is, mag werkgever de h-grond niet gebruiken ter reparatie. Voorbeelden van situaties die onder de h-grond kunnen vallen: verdenking, veroordeling en vrijheidsbeneming van werknemer, illegaliteit, ontbreken Verklaring Omtrent Gedrag en verschil van inzicht over te voeren beleid binnen een managementteam. De situatie moet zodanig zijn, dat van werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Uitgelicht

Ontbinding zorgovereenkomst op h-grond (Werkgever/Werknemer)
De arbeidsrelatie tussen partijen valt onder art. 7:671 lid 1 sub d BW, dus is instemming met of een redelijke grond voor opzegging nodig. Door de bijzondere aard van de overeenkomst en het…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Opzegverboden

Billijke vergoedingen

Statutair bestuurder

Herplaatsing

Transitievergoeding

Ziektewet

Verder lezen
Terug naar overzicht