Had accountant een voorziening moeten opnemen voor claims?


Twee commanditaire vennoten verwijten de accountant dat hij jaarrekeningen van de cv heeft goedgekeurd waarin geen voorziening was opgenomen voor een miljoenenclaim die bij de cv was gelegd. Zij stellen dat zij als gevolg daarvan schade hebben geleden. De rechtbank wijst hun vordering af. De accountant is weliswaar in verband met deze kwestie tuchtrechtelijk berispt maar uit de tuchtrechtelijke uitspraak volgt niet dat de accountant de jaarrekeningen niet had mogen goedkeuren. Gelet op art. 2:374 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) zoals die golden…

Verder lezen
Terug naar overzicht