Had eerdere operatie kans op beter resultaat gegeven?


Patiënte wordt herhaaldelijk onderzocht op SEH; uiteindelijk volgt diagnose caudasyndroom en operatie. Onvoldoende verslaglegging door arts. Hof gaat er mede op grond van getuigenverklaringen vanuit dat onderzoek dat caudasyndroom aan het licht kon brengen aanvankelijk niet is verricht. Hof benoemt deskundige die vraag moet beantwoorden of redelijk bekwaam en redelijk handelend arts dit onderzoek (eerder) had moeten verrichten. Deskundige moet ook antwoord geven op de vraag of, indien het onderzoek eerder was verricht, de kans aanwezig was dat diagnose eerder was gesteld en of een operatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht