Had kind recht op inzage van alle gedingstukken? Hoge Raad over de minderjarige als procespartij


In deze zaak is de ondertoezichtstelling van een destijds 11-jarig kind verzocht. Had dit kind recht op een afschrift van alle processtukken en/of is haar hoorrecht als bedoeld in art. 809 Rv geschonden door haar de kennisneming van processtukken te onthouden? De Hoge Raad bespreekt de positie van de minderjarige als procespartij en komt tot het oordeel dat het recht van de minderjarige om te worden gehoord voldoende is gewaarborgd. De minderjarige had geen recht op inzage van alle gedingstukken.

Feiten en procesverloop
Tussen de moeder…

Verder lezen
Terug naar overzicht