Hagelschade is geen stormschade


Verzekeringnemer mocht er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij voor wat betreft de gebouwen verzekerd was voor hagelschade, met uitzondering van de aanvullend tegen hagelschade tijdens de looptijd van de verzekering apart verzekerde zonnepanelen.

Veehouder A is verzekerd tegen stormschade bij verzekeraar V. Op 23 juni 2016 wordt zijn bedrijf getroffen door storm en zware hagelbuien, waardoor schade aan de gebouwen is ontstaan. V wijst dekking onder de polis af, stellende dat er geen causaal verband is tussen de storm en de ontstane hagelschade. De schade bestaat uit

Verder lezen
Terug naar overzicht