Handelingen 1994-1995: Behandeling van de wetsvoorstellen: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (geweld tegen derden) (23654); Wijziging van hoofdstuk XVI (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van de…

Behandeling van de wetsvoorstellen: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (geweld tegen derden) (23654); Wijziging van hoofdstuk XVI (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (24014) Behandeling van de wetsvoorstellen: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (geweld tegen derden) (23654); Wijziging van hoofdstuk XVI (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (24014)

Gepubliceerd op: 21-02-1995


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht